Tuesday, 21 September 2010

Sushi King menyenaraikan makan haram

Sushi King Malaysia, (yang mempunyai staf di kalangan orang Islam), 1 Ogos lalu menyenaraikan makanan yang mengandungi alkohol. Gambar notis ini ditangkap di Sushi King Queensbay Mall, Pulau Pinang.

My recent visit to Queensbay Mall, Pulau Pinang (Penang) reveals this. Before 1 August 2010, a twitter follower of mine already send letters to Sushi King Malaysia about their halal / haram thingy. This must be fruits from all her efforts.

No comments:

Post a Comment