Friday, 8 October 2010

Taklimat CIO sempena Jamuan Aidilfitri

Antara Isi: Tadbir Urus Pejabat (Office Gevernance), Panel Pengurusan Khas, Pengurusan Perubahan PPKT, ISO USM, RMK10-APEX, menitikberat infrastruktur dan lebih kepada perkhidmatan eg Servisdesk, Bajet kena cut, permohonan bidang ICT semakin bertambah semenjak APEX kadang kala melibatkan perubahan staf, pelancaran new enovate.usm.my..Taklimat MS ISO 9001:2008 - weh blog dari henset ni.

No comments:

Post a Comment